Authors: Sunita Tolani
  Pages: 1-4
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Deepika Kanwar, Mukesh Kumar Gupta, Neha
  Pages: 5-9
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Priyanka Sharma , Nikhar Bhatnagar
  Pages: 10-13
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Ashish Pant, Palika Jajoo, Dolly Mittal, Richa Sharma
  Pages: 14-22
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Kishan Kumar Das, Vikas Pathak, Neeraj Jain
  Pages: 23-29
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Shubhi Jain
  Pages: 30-33
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Parikshit Rawat, Ajay Bhardwaj, Nitya Lamba, Priyanka Sharma, Praveen Kumawat, Prateek Sharma
  Pages: 34-41
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Priyanka Sharma, Dharmi Kapadiya, Ajay Bhardwaj
  Pages: 42-46
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Pravar Bhatt, Ajay Bharwaj, Lakshya Sharma, Nishi Chouhan, Parineeta Bagra, Parul Verma
  Pages: 47-53
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Abhay Raj, Ashish Nayyar, Arun Beniwal
  Pages: 54-59
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Praveen Saraswat, Pardeep Kumar, Manoj Kumar Sain, Naveen Kumar Sain, Dinesh Kumar Sharma
  Pages: 60-64
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Deepak Kumar, Achin Srivastav, Vikash Gautam
  Pages: 65-69
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Deepak Kumar, Mithlesh Kumari, Achin Srivastav
  Pages: 70-76
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Chandan Kumar, Ankit Agarwal, Aishwarya Kumari Sharma, Prem Singh, Achin Srivastav
  Pages: 77-82
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Pramod Jain, Saurabh Gupta, Jancy C Joshwa, Jalaj Prakash Gupta, Kaelin , Devashish Mundra, Dipesh Goyal, Liladhar Gadwal
  Pages: 83-92
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Geetika Patni
  Pages: 93-97
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Swati Joshi, Poonam Ojha
  Pages: 98-102
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Nawal Kishor Jangid, Vijay Kumar Singhal
  Pages: 103-107
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Vijay Kumar Singhal, Amber Srivastava, Rohit Mukherjee
  Pages: 108-111
  DOI:
  Download Full Paper