Authors: Santanu Koley, Shivnath Ghosh
  Pages: 1-6
  Download Full Paper


  Authors: S. R. Dogiwal, Y. S. Shishodia, Abhay Upadhyaya
  Pages: 7-12
  Download Full Paper


  Authors: Kapil Dev Sharma, Pankaj Dadheech
  Pages: 13-17
  Download Full Paper


  Authors: Arvind Kumar Mehta, Vipin Jain
  Pages: 18-22
  Download Full Paper


  Authors: Smriti Jain, S. L. Surana, Akash Saxena
  Pages: 23-30
  Download Full Paper


  Authors: Chandan Rambabu Singh, Akash Saxena, Ramesh kumar Pachar
  Pages: 31-37
  Download Full Paper


  Authors: Sarfaraz Nawaz, Ankush Tandon
  Pages: 38-42
  Download Full Paper


  Authors: Praveen Kumar Jain, R. K. Jain, Mohammad Salim, Davinder Kaur
  Pages: 43-47
  Download Full Paper


  Authors: Ashish Varshney, Rukhsar Zafar, Mohammad Salim
  Pages: 48-51
  Download Full Paper


  Authors: Shinu Soni, Ankit Agarwal
  Pages: 52-55
  Download Full Paper


  Authors: Vinita Agarwal
  Pages: 56-60
  Download Full Paper


  Authors: Upendra Kumar, Dimple , Ran Vijay Kumar
  Pages: 61-64
  Download Full Paper


  Authors: Ajay Dhanopia, Shyam Khandelwal, Dilip Garg, Trivedi Kaushik, Nishant Kumar, Sunil Manani, Alok Mathur
  Pages: 65-70
  Download Full Paper


  Authors: P. Budania, M. Choudhary, S. Kumar, V. Anand
  Pages: 71-76
  Download Full Paper


  Authors: Jyoti Parashar, V. K. Saxena, Jyoti , D. Bhatnagar, K. B. Sharma
  Pages: 79-81
  Download Full Paper


  Authors: Jyoti , V. K. Saxena, Jyoti Parashar, D. Bhatnagar, k. b. Sharma
  Pages: 77-78
  Download Full Paper


  Authors: krishan Gopal, Braj Raj Sharma, Ajay Tiwari, Vijay Sharma, V. K. Saxena, D. Bhatnagar, V. S. Kulhar
  Pages: 82-86
  Download Full Paper


  Authors: Swati Joshi, G. L. Talsera
  Pages: 87-90
  Download Full Paper


  Authors: Anju Chandra
  Pages: 98-102
  Download Full Paper


  Authors: Maneesha Kaushik
  Pages: 105-107
  Download Full Paper