Authors: Anirudh Mathur, Nishant Sachdeva , Vipul Vikram Mathur
  Pages: 1-4
  Download Full Paper


  Authors: Manisha saini, Ajay Bhardwaj
  Pages: 5-10
  Download Full Paper


  Authors: Anirudh Mathur, Sanchi Rewar, Prachi Kushwaha
  Pages: 11-15
  Download Full Paper


  Authors: Anirudh Mathur MATHUR, Piyush Pashupati Pandey , Nikhil Kumar Sharma
  Pages: 16-21
  Download Full Paper


  Authors: Prachi Kushwaha, Nishant Sachdeva, Dikshant Sharma
  Pages: 22-26
  Download Full Paper


  Authors: Prachi Kushwaha, Anirudh Mathur, Apoorva Diwedi
  Pages: 27-30
  Download Full Paper


  Authors: Palika Jajoo`, Dolly Mittal
  Pages: 31-36
  Download Full Paper


  Authors: Abhinandan Jain, Lalit Kumar Lata, Praveen Kumar Jain, Archana Jain
  Pages: 37-39
  Download Full Paper


  Authors: Raghuraj Kumar, Bharat Modi, Baibhav Bishal, Mahendra Lalwani
  Pages: 40-49
  Download Full Paper


  Authors: Komal Sharma, Sarfaraz Nawaz
  Pages: 50-54
  Download Full Paper


  Authors: Gunjan Sharma, Sarfaraz Nawaz
  Pages: 55-62
  Download Full Paper


  Authors: Naman choudhary, Dinesh Kumar Sharma, Ashish Nayyar
  Pages: 66-70
  Download Full Paper


  Authors: Vikash Gautam, Rounak Nuwal
  Pages: 71-76
  Download Full Paper


  Authors: Ajay Kumar Sharma, Vishal Mathur, Vipin Kumar Jain
  Pages: 77-80
  Download Full Paper


  Authors: Vijay Kumar Singhal, Nawal Kishor Jangid, Amber Srivastava
  Pages: 81-84
  Download Full Paper


  Authors: Sheeba Anjum
  Pages: 85-86
  Download Full Paper


  Authors: Atul Gupta, Ona Ladiwal
  Pages: 87-92
  Download Full Paper


  Authors: Savita Choudhary, Priyanka Bhaskar
  Pages: 93-96
  Download Full Paper


  Authors: Mansi Meel
  Pages: 97-100
  Download Full Paper