Authors: Deeba Khanam, Sunil Dhankar
  Pages: 1-8
  Download Full Paper


  Authors: Vinod Kumar Menaria, Bhavna Bundel, C. M. Choudhary, S. C. Jain
  Pages: 9-12
  Download Full Paper


  Authors: Deepak Saini, Akash Saxena, S. L. Surana
  Pages: 13-20
  Download Full Paper


  Authors: Priya Sharma
  Pages: 21-25
  Download Full Paper


  Authors: Sweety Jain, Pankaj Kumar Mishra, Vandana Vikas Thakare
  Pages: 26-29
  Download Full Paper


  Authors: Mohammad Zakwan, Mohammad Muzzammil, Javed Alam
  Pages: 34-38
  Download Full Paper


  Authors: Neha Srivastav
  Pages: 39-44
  Download Full Paper


  Authors: Praveen Saraswat, Pallav Rawal
  Pages: 45-48
  Download Full Paper


  Authors: Dharmaiah Gurram, K. S. Balamurugan, V. C. C. Raju, Vedavathi N.
  Pages: 53-59
  Download Full Paper


  Authors: Priyanka Majumder, Apu Kumar Saha, Mrinmoy Majumder
  Pages: 60-66
  Download Full Paper


  Authors: C. Sucharitha, S. V. K. Varma, C. Madhavareddy, K. S. Balamurugan
  Pages: 67-72
  Download Full Paper


  Authors: Manpreet Kaur, Surinder Singh, Rajeev Mehta
  Pages: 73-82
  Download Full Paper


  Authors: Savita Choudhary
  Pages: 83-85
  Download Full Paper


  Authors: Vikas Shrotriya
  Pages: 86-88
  Download Full Paper


  Authors: Neha Purohit
  Pages: 89-91
  Download Full Paper