Authors: Anirudh Mathur, Sitaram Saini, Abhishek Sharma
  Pages: 1-6
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Nishant Sachdeva, Manvendra Singh Shekhawat , Dinesh Kumar Sharma
  Pages: 7-11
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Tapesh Kumar, Mehul Mahrishi
  Pages: 12-17
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Jyoti Yadav, Suman Sharma, Mukesh Arora
  Pages: 18-20
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Divya Bharadwaj, Jayprakash Vijay, Monika Mathur
  Pages: 21-25
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Arpit Jain, Pallav Rawal
  Pages: 26-30
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Swati Arora, Ankita Sharma
  Pages: 31-34
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Ankit Agarwal, Rashmi Choudhary
  Pages: 35-39
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Noorjabeen , Vikas Pathak, Rahul Vijay
  Pages: 40-45
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Ananya Srivastav, Tanuj Rawat, Jyotsna Singh, Sarafaraz Nawaz
  Pages: 46-52
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Shweta Meena, Kavita Jain, Akash Saxena, Keshav Meena
  Pages: 53-56
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Chandan Kumar, Prakash Chand Kolesaria, Dinesh Kumar Sharma, Amit Jhalani
  Pages: 57-61
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Deepak Kumar, Manoj Kumar Sain, Achin Srivastav, Nidhi Srivastav
  Pages: 62-64
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Achin Srivastav, Giriraj Mitharwal, Deepak Kumar, Vikash Gautam
  Pages: 65-70
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Deepak Kumar, Achin Srivastav, Vikash Gautam
  Pages: 71-75
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Ashish Nayyar, Sachin Yadav, Naveen Kumar Sain, Chandan Kumar
  Pages: 76-84
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Prem Singh, Achin Srivastav
  Pages: 89-92
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Deepika Jain, Sumit Gupta
  Pages: 85-88
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Rajiv Kumar, Pawan Kumar Jain, Ajay Kumar Sharma, Brajraj Sharma
  Pages: 93-95
  DOI:
  Download Full Paper