Authors: Akash Johari, Nikhil Kumar Sharma, Jitendra Babulal Jangid , Deepak Sharma, Jitendra Kumar Vyas, Trivendra Kumar Sharma
  Pages: 1-7
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Deepak Sharma, Akash Johri, Nikhil Kumar Sharma, Pawan Patidar
  Pages: 8-11
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Gaurav Gupta, Vikas Vyas, Ankit Mina, Jenisha Devnani, Kavya Kulshrestha, Kumkum Maurya
  Pages: 12-18
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Nikhil Kumar Sharma, Akash Johari, Deepak Sharma, Pawan Patidar
  Pages: 19-23
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Bharathi M, Nitin Goyal, Naman Singhal, Rahul Singh Shekhawat, Nitesh Kumar
  Pages: 24-27
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Mahender Kumar Beniwal, Sunil Dhankhar, Anjana Sangwan
  Pages: 28-34
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Medha Khenwar, Meenakshi Nawal
  Pages: 35-39
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Ajay Bhardwaj, Parth Chahar, Priyanshu Rawat, Rahul Kumawat, Rajat Choudhary, Priyanka Sharma
  Pages: 40-45
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Rishi Sharma, Ajay Bhardwaj, Ranjan Kumar Tiwari, Parth Singh Deval, Raj Kumar Sain, Priyanka Sharma
  Pages: 46-49
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Praveen Saraswat, Manoj Kumar Sain, Mukesh Rathore, Dinesh Kumar Sharma
  Pages: 50-53
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Sudesh Garg, Amit Kumar Bansal , Chandra Mohan Kumar, Prem Singh, Madhukar Kumar
  Pages: 54-58
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Sudesh Garg, Vinay Singh Marwal , Achin Srivastava, Trivendra Sharma, Monu Gupta
  Pages: 59-63
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Sunil Kumar, Manoj Kumar, Mohammed Suhaib, Nikhil Sharma, Trivendra Sharma, Sanjay Choudhary
  Pages: 64-68
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Sumita , Sanjay Bairwa, Namita Soni, Sanjay Choudhary, Sunil Kumar, Manoj Kumar
  Pages: 69-72
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Vinay Singh Marwal, Sudesh Garg, Vishnu Jangid
  Pages: 73-78
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Namita Soni, Sanjay Bairwa, Sumita Hemrom, Monika Khurana, Nitin Goyal, Monu Gupta
  Pages: 79-87
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Amit Kumar Bansal, Chandra Mohan Kumar, Sudesh Garg, Sunil Kumar, Madhukar Kumar, Prem Singh
  Pages: 88-95
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Prem Singh, Sudesh Garg, Chandan Kumar, Chandra Mohan Kumar, Trivendra Kumar Sharma, Amit Kumar Bansal
  Pages: 96-99
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Vivek Vijay
  Pages: 100-104
  DOI:
  Download Full Paper


  Authors: Anupriya Singh, Shipra Malik
  Pages: 105-108
  DOI:
  Download Full Paper